¡¡¡ENVIAMENT GRATUIT DES DE 30 €!!!

Seguim intentant posar-t’ho el més fàcil possible, i hem decidit fer-ho en gran. a partir d’ara ES REDUEIXEN A LA MEITAT els imports mínims perquè l’enviament es realitzi de manera gratuïta.

Fins ara l’import mínim per no pagar el transport a Catalunya era de 60 € i ara queda reduït a 30 € per comanda. D’altra banda l’import mínim per no pagar el transport a la resta de la península passa de 90 € a 45 € per comanda.

Per si no ha quedat clar:

Enviaments gratuits a Catalunya des de 30 € de compra.

Enviaments Gratuits a la Resta d’Espanya des de 45 € de compra.

FREE SHIPPING FROM 30 €!!!

We keep trying to make it as easy as possible, and we have decided to do it in a big way; from now on the minimum amounts are REDUCED TO HALF so that the shipment is made free of charge.

Until now, the minimum amount for not paying transport to Catalonia was € 60 and now it is reduced to € 30 € per order. On the other hand, the minimum amount for not paying the transport to the rest of the peninsula goes from € 90 to 45 € per order.

In case it has not been clear:

Free shipping to Catalonia from 30 € per order.

Free Shipping to the rest of Spain from 45 € per order.

¡¡¡ENVÍO GRATIS DESDE 30 €!!!

Seguimos intentando ponértelo lo más fácil posible, y hemos decidido hacerlo a lo grande. a partir de ahora SE REDUCEN A LA MITAD  los importes mínimos para que el envío se realice de manera gratuita.

Hasta ahora el importe mínimo para no pagar el transporte a Cataluña era de 60 € y ahora queda reducido a 30 € por pedido. Por otra parte el importe mínimo para no pagar el transporte al resto de la península pasa de 90 € a 45 € por pedido.

Por si no ha quedado claro:

Envíos gratis a Cataluña desde 30 € de compra.

Envíos Gratis al resto de España desde 45 € de compra.


La botiga online està desactivada. Contactar amb: pedidos@pralsa.com per a realitzar comandes. Descarta